Pracownicy, dzieci i młodzież powinni uczęszczać do swoich placówek edukacyjnych jak zwykle, chyba że są chorzy i dlatego nie powinni uczęszczać do szkoły. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 02085344065 infopark. Każdego roku musimy sprawdzać dane, aby upewnić się, że mamy najbardziej aktualne informacje o naszym systemie szkolnym. Musimy upewnić się, że posiadamy prawidłowe dane kontaktowe, w tym nazwy osób kontaktowych, ich numery telefonów i adresy e-mail. W ramach naszej polityki bezpieczeństwa musimy zapewnić, że dzieci są odbierane pod koniec dnia szkolnego przez osobę dorosłą, którą rodzic lub opiekun dziecka uzgodnił ze szkołą, może je odebrać