I wszedł w okres przejściowy do 31 grudnia 2020. Podczas którego prawo nadal obowiązywało w okresie pomiędzy i, uszczegóławiając związek z dniem 1 stycznia 2021. Zostało podpisane w dniu 30 grudnia 2020. Poniższe wytyczne został zaktualizowany w miarę możliwości, aby odzwierciedlić stanowisko, jakie rozumiemy, od 1 stycznia 2021. Ma znaczenie i zaktualizujemy te strony o wszelkie istotne zmiany tak szybko, jak to możliwe po udostępnieniu tych wytycznych. To, czy możesz pracować podczas studiów, zależy od tego, z jakiego kraju pochodzisz i od Twojego statusu imigracyjnego. Rozumiemy, że nie potrzebujesz wizy do pracy pod warunkiem, że zarejestrowałeś się pod datą 30 czerwca 2021. Jeśli przyjedziesz w dniu lub po 1 stycznia 2021