Jeśli chodzi o ustalenie kwoty podatku, którą musisz zapłacić w swoim obywatelstwie i obywatelstwie, nie ma to szczególnego znaczenia. Dla celów podatkowych ważniejsze są dwa kluczowe terminy: miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania, które krótko definiujemy poniżej. Miejsce zamieszkania zależy od lokalizacji wszelkich posiadanych domów, miejsca pracy i liczby dni spędzanych w każdym roku. Można być rezydentem do celów podatkowych w więcej niż jednym kraju, więc zastosowanie będą miały wszelkie umowy podatkowe między różnymi krajami. Ogólna zasada jest taka, że jesteś zobowiązany do płacenia podatku od wszelkich dochodów, zysków i zarobków naliczonych w kraju, jeśli nie jesteś tutaj rezydentem. Test składa się z trzech części, a podstawową ideą jest to, że dana osoba jest rezydentem, jeśli dwa z nich zostaną spełnione, automatycznie spełniając test miejsca zamieszkania i test wystarczającej liczby więzi