Może być łączony z zaprojektowanym w celu ukierunkowania na konkretny problem, taki jak lęk, depresja lub nadużywanie substancji, ale nie ogranicza się do wyżej wymienionych przykładów. Zapewnia sieć wsparcia za pośrednictwem rówieśników i terapeuty oraz może pomagać osobom w zdobywaniu wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami z innymi. Regularne słuchanie dyskusji i słuchanie innych daje możliwość zdobycia perspektywy osobistych doświadczeń i wyzwań. Może również pomóc w walidacji doświadczeń i wykorzystaniu przywództwa rówieśniczego, co pozwala uczyć się od członków grupy i umożliwia dzielenie się wiedzą z członkami grupy. Pracuj z terapeutą i członkami grupy, aby zidentyfikować i przetworzyć doświadczenia oraz określić wpływ, jaki te doświadczenia mają dzisiaj