Tradycyjnie w gastroenterologii endoskopia wykonywana jest w szpitalu, co skutkuje czasochłonną i często frustrującą podróżą pacjenta. Celem zapewnienie bezproblemowej, doskonałej opieki specjalistycznej w sposób kładący nacisk na zdrowie, profilaktykę i dobre samopoczucie, a także leczenie chorób układu pokarmowego. Wróciła do domu w 2007 roku, zapoznała się z krajobrazem gastroenterologii w kraju i szybko zauważyła, że ośrodki ambulatoryjne byłyby korzystne dla świadczenia usług. Kiedy wróciłem do moich głównych dążeń było stworzenie ambulatoryjnej endoskopiigastroenterologii