Zależy nam na wzmacnianiu pozycji pacjentów z chorobami ograniczającymi życie, wspierając ich w osiąganiu jak najlepszej jakości życia. Każdy traktowany jest indywidualnie, a nasz wielozawodowy zespół składa się ze specjalnie przeszkolonych lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, doradców i kapelanów. Wszyscy pracujący są zobowiązani do zapewnienia pacjentom pełnego wsparcia, umożliwiającego im wybór sposobu, w jaki otrzymają naszą opiekę. Otrzymujemy pewne fundusze rządowe, polegamy na darowiznach i zapisach, aby pokryć koszty zapewnienia naszej wyjątkowej opieki i wsparcia