Ten kurs przygotowuje Cię do pracy jako optometrysta, co ma realny wpływ na życie osób cierpiących na zaburzenia widzenia i utratę wzroku. W tym module poznasz podstawową wiedzę i umiejętności wymagane do bycia optometrystą, w tym: badania wzroku, obiektywną i subiektywną ocenę wady refrakcji, zasady różnych instrumentów i technik optometrycznych oraz koncepcję i proces praktyki opartej na dowodach. Kładzie szczególny nacisk na te choroby oczu, które są często spotykane przez optometrystów pracujących w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Moduł ten opiera się na module drugiego roku i kładzie szczególny nacisk na te choroby oczu, z którymi często spotykają się optometryści pracujący w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej