Jeśli nie możesz dodać dowodu tożsamości, adresu lub zdjęcia, możesz pominąć tę sekcję i zamiast tego odesłać dokumenty pocztą. Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku online, pomoc i komputery mogą być dostępne w niektórych lokalnych bibliotekach lub urzędach samorządowych, jednak najpierw sprawdź, klikając odpowiednią dzielnicę na dole tej strony. Metoda ta jest nie tylko wygodna, ale także pozwala zaoszczędzić pieniądze podatników, unikając kosztów drukowania, transakcji i wysyłki aplikacji papierowej