Wierzymy, że wszyscy zaangażowani w obsługę i transport materiałów niebezpiecznych powinni przejść odpowiednie szkolenie w zakresie towarów niebezpiecznych, aby uniknąć szkód, zagrożenia dla ludzi lub środowiska. Wymaga przeszkolenia personelu w zakresie jego obowiązków i obowiązków w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych przez granice w ramach. Nasze dwudniowe kursy szkoleniowe zapewniają pełną instruktaż, kurs oparty jest na tekście, a kopia regulaminu służy jako dokument roboczy. Nasze wideo e-learning zapewnia żywe obrazy i animowaną grafikę, które stanowią część bardzo efektywnego wirtualnego środowiska uczenia się, całkowicie nowego medium, za pomocą którego można prowadzić szkolenia online poprzez osadzenie żywej osobowości bezpośrednio na stronie. Szereg kursów dla kierowców, w tym pakiety tylko kursy, czołgi, kursy materiałów wybuchowych i radioaktywnych oraz kursy odświeżające